Na czym polega faktoring niepełny?

Faktoring to coraz częściej wykorzystywana usługa finansowa. Dzięki niej przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży z odroczonym terminem płatności, mogą w szybki sposób otrzymywać gotówkę, na którą w normalnych warunkach musieliby czekać nawet kilka miesięcy. Sprawdź, jakie korzyści niesie ze sobą stosowanie faktoringu niepełnego i na czym polega ten rodzaj faktoringu.

Faktoring niepełny to drugi obok faktoringu bez regresu, najpopularniejszy rodzaj faktoringu w Polsce. Faktoring niepełny, nazywany również faktoringiem z regresem, może być stosowany przez zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstw, które w swej działalności, stosują sprzedaż odroczonym terminem płatności.

Faktoring niepełny – na czym polega?

W ramach faktoringu niepełnego, zachodzi konieczność występowania trzech podmiotów: faktoranta (firmy korzystającej z faktoringu), faktora (firmy świadczącej usługi faktoringowe), a także kontrahenta faktoranta (nabywającego usługi lub towary z odroczonym terminem płatności.

 

Po dokonaniu transakcji sprzedaży z odroczonym terminem płatności, faktorant przesyła kopię faktury swojemu faktorowi. Ten po szybkiej i prostej analizie finansowej, przesyła faktorantowi środki finansowe w postaci tzw. zaliczki. Zazwyczaj wysokość zaliczki nie przekracza 90 procent wartości pojedynczej sprzedaży, a cały proces od przesłania dokumentu potwierdzającego sprzedaż po wypłatę środków z tego tytułu, nie przekracza 24 godzin.

 

Uzyskane w ramach zaliczki środki finansowe, mogą zostać wydane przez faktoranta na dowolny cel. W związku z tym, można je potraktować jako środki obrotowe, na które w normalnych warunkach musiałby czekać nawet kilka miesięcy. Środki finansowe w ramach zaliczki, przekładają się na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa, a także przyczyniają się do długotrwałego i stabilnego rozwoju.

 

Pozostała część wartości faktury zostaje wypłacona w terminie płatności, który widnieje na fakturze konkretnej sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Jeśli kontrahent nie dokona płatności w wymienionym terminie, faktorant będzie zmuszony do samodzielnego dochodzenia do roszczeń, jak również będzie zmuszony opłacić koszty poniesionej przez faktora usługi faktoringowej.

Kto może skorzystać z faktoringu niepełnego?

Faktoring niepełny to doskonałe rozwiązanie dla niemal każdej firmy, niezależnie od profilu działalności, udziałów w rynku, jak również wielkości organizacji. Korzyści wynikające ze stosowania faktoringu niepełnego odczują zarówno jednoosobowe przedsiębiorstwa, jak również olbrzymie korporacje, zatrudniające tysiące pracowników. Warto wspomnieć, że z usług firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów skorzystał 9 tysięcy polskich przedsiębiorstw w samym 2017 roku.

 

Liczba ta wzrasta z każdym rokiem, a wśród zadowolonych klientów znajdują się zarówno duże, jak i niewielkie firmy z sektora MŚP. Popyt na usługi faktoringowe spowodował, że na rynku pojawiło się sporo ofert sprofilowanych do konkretnych odbiorców. I tak, poza faktoringiem niepełnym, faktoringiem odwróconym oraz faktoringiem bez regresu, można spotkać się np. z faktoringiem dla firmy transportowych, jak również faktoringiem eksportowym.